Vytisknout

IMG 20210125 110412

Do naší mateřské školy byla pozvána Mgr. Alena Svobodová, která přijela s prožitkovým výchovným programem nazvaným Buďme kamarádi.

Cílem programu bylo přiblížit dětem hravou formou svět osob s postižením.

Celým programem děti provázela panenka Anežka, která za dětmi přijela na vozíčku a postupně dětem představila své kamarády s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. Program byl tedy rozdělený do tří částí.

První část byla zaměřena na tělesné postižení a děti se v dozvěděly, k čemu slouží invalidní vozíček, jak ho tělesně postižení používají a sami si mohly vyzkoušet, jak se na něm jezdí. Pomocí obrázků se seznámily s řadou sportů pro vozíčkáře. Pokoušely se malovat nohama i skládat kostky bez pomoci rukou.

Druhá část byla zaměřena na zrakové postižení. Paní magistra dětem vysvětlila, které smysly pomáhají nevidomým, k čemu je bílá hůl nebo vodící pes. Ohmataly si Braillovo písmo, psaly na Pichtově psacím stroji a Braillovo písmo vypichovaly tužkou. Ve dvojicích si vyzkoušely, jaké to je vést nevidomého i chůzi s bílou holí. Hmat si procvičily při vkládání tvarů do příslušných otvorů, samozřejmě poslepu nebo při hraní hmatového pexesa.

Třetí část byla věnována sluchovému postižení, při které si vyzkoušely, jak se dorozumívají neslyšící. Na závěr se naučily krátkou větu ve znakovém jazyce. Děti si celý program velmi užily.

                                                                                    Text a foto: Eliška Pospíšilová