Vytisknout

 

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru

 Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

členové finančního výboru:

- Bc. Jana Gálová - předsedkyně

- Ing. Miloš Valenta

- Mgr. Hana Radochová

- PhDr. Josef Páč

- Bc. Vít Lopata

členy kontrolního výboru

- Milena Dominiková - předsedkyně

- Mgr. Pavel Turčin

- Jakub Páč

- Pavel Skopal

- Monika Zelená