Vytisknout

Obec Ostrožská Lhota v loňském roce podala v rámci Výzvy Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko žádost o dotaci z IROP na akci „Bezbariérové chodníky Ostrožská Lhota“ – registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008127. Cílem projektu bylo vybudování 2 nových chodníků a jednoho místa pro přecházení. Bezbariérový chodník podél silnice III/4954 u obchodu Jednoty má délku 53metrů, chodník podél silnice III/4991 u kostela 75 metrů. Nové chodníky umožní bezpečnější pohyb chodců k obchodu, autobusové zastávce, poště, kostelu, základní škole a hřbitovu.

Obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kde celkové náklady na vybudování chodníků činily 666 333,- Kč, dotace EU dosáhla výše 95% nákladů, tedy 633 016,- Kč.

Současně s bezbariérovými chodníky byly vybudovány nové parkovací plochy u základní školy a v ulici Hájek (u parku).